پکینگ آزبست آغشته به تفلون

پکینگ آزبست آغشته به تفلون (Asbestos Packing impregnated with PTFE) از الیاف درجه یک آزبست بافته شده است و به خاطر آغشته شدن به مایع تفلون از استحکام شیمیایی، مکانیکی و حرارتی بالاتری نسبت به پکینگ آزبست برخوردار است و فشار بیشتری را نیز تحمل می کند.

تحمل دمایی این محصول 50- تا 300+ درجه سانتی گراد می باشد.

این پکینگ در کاسه نمد، میل لنگ، شیرهای سرد کننده، مواد شیمیایی قلیایی با غلظت کم، صنایع غذائی، نفت و پتروشیمی، همچنین در پمپ ها و شیرها در محیط های مختلف شامل: اسید، نفت، بخار، آمونیاک و … مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول در فروشگاه نسوزآوران آترا قابل عرضه می باشد.