“مقوای آزبست

مقوای آزبست نسوز (Asbestos Cardboard) از پودر مرغوب آزبست تشکیل شده است و به عنوان ورق نسوز برای عایق الکتریکی و عایق کاری دیواره کوره ها و عموماً در محیط هایی که دمای بالا و ارتباط مستقیم با آتش وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مقوا آزبست از 98 تا 99 درصد آزبست خالص ساخته شده و با توجه به مقاومت و دوام بالایی که دارد به عنوان عایق حرارتی و آب بندی قطعات و استفاده در تجهیزات ارتباطی به کار می رود.

این مقوا می تواند در دمای بیش  550 درجه ی سانتی گراد مقاومت خود را حفظ کند و از این لحاظ کاربرد فراوانی در محیط هایی که نیازمند عایق های با دوام هستند دارد.

مقوا آزبست در ابعاد 1×1 متر با ضخامت های 1 – 1.5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 و 10 میلیمتر در فروشگاه نسوزآوران آترا قابل عرضه می باشد.