محصولات سرامیک نسوز

پتو نسوز سرامیکی
نخ سرامیکی یا طناب سرامیکی
الیاف سرامیکی فله
چسب نسوز سرامیکی
پیپر نسوز سرامیک فایبر
پکینگ سرامیک فایبر طناب گرد-چهارگوش
پارچه نسوز سرامیکی
برد سرامیکی نسوز
ماژول فیبر سرامیک نسوز
نوار نسوز سرامیکی

محصولات سرامیک نسوز

محصولات سرامیکی شامل کلیه منسوجات سرامیکی از قبیل :

پارچه نسوز سرامیک(Ceramic Cloth)  ، نوار نسوز سرامیک (Ceramic Tape)  ، طناب نسوز سرامیک (Ceramic Rope)

پنبه (الیاف فله) نسوز سرامیکی (Bulk Ceramic Fiber) ، پتو سرامیک نسوز (Ceramic Blanket)

کاغذ نسور سرامیکی (Ceramic Paper)  ، برد سرامیک (Ceramic Board) ، نخ نسوز سرامیکی (ceramic yarn)

چسب نسوز سرامیک ، پیپر سرامیک فایبر نسوز ، پگینگ سرامیک فایبر  و غیره می باشد.

از مشخصات محصولات سرامیکی تحمل حرارت بالا از ۱۲۶۰ درجه سانتیگراد تا سقف ۱۶۰۰ درجه سرانتیگراد می باشد.بیشتر پارچه ها، نوارها و طنابهای سرامیکی به سیمهای نسوز مسلح میباشند.

فروشگاه نسوز آوران آترا ارائه دهنده کلیه محصولات سرامیک نسوز

تماس با ما