نمد فیلتری

نمد فیلتری (Filter Felt) به عنوان مواد اولیه برای عمل فیلتراسیون استفاده می شود.

نمد فیلتری یک نوع پارچه است که با متراکم کردن و بوریا بافی الیاف تولید می شود. این نمدهای صنعتی  را می توان به صورت نرم, متوسط و البته به اندازه ی کافی سخت به شکل مواد ساخت.

نمد فیلتری دارای ضخامت های مختلفی است که در ساخت فیلترها به کار می رود.

این محصول در فروشگاه نسوزآوران آترا قابل عرضه می باشد.

تماس با ما