نوار آزبست تفلونی نسوز با روکش آلومینیوم

نوار آزبست تفلونی نسوز با روکش آلومینیوم

نوار آزبست تفلونی نسوز با روکش آلومینیوم (PTFE Asbestos tape with Aluminium Foils) از آزبست بدون غبار تشکیل شده که با پوشش از فویل آلومینیومی مستحکم شده است.

  کاربردهای نوار آزبست تفلونی نسوز با روکش آلومینیوم :

  • جهت عایق کاری انواع تاسیسات ساختمانی و کارخانجات 
  • مواد اولیه کاور و لباس های ضد حریق می باشد

تحمل حرارتی نوار آزبست تفلونی نسوز با روکش آلومینیوم با توجه به مدل آن از ۲۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد می باشد.

نوار نسوز آزبست با عرض ۱ متر و ضخامت های ۱٫۵ و ۳ میلیمتر و طول ۲۵ الی ۵۰ متر در فروشگاه نسوزآوران آترا قابل عرضه می باشد.

تماس با ما